Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес көмек көрсету, кепілдендірілген тегін медициналық көмек көлеміне кірмеген болса, ақылы түрде жүзеге асады.
Ақылы көмек келесі шарттарда көрсетіледі:
- пациенттердің бастамасы бойынша, оның ішінде бастапқы медициналық-санитарлық көмек көрсету және денсаулық сақтау ұйымдары мамандарының жолдамасынсыз диагностикалық және емдеу қызметтерін көрсеткенде;
- емдік формулярларға енгізілмеген дәрі дәрмектермен емдегенде;
- тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі тізіміне кірмеген медициналық зерттеулерді жүргізгенде;
- жұмысқа орналасу және оқуға түсу үшін азаматтарды медициналық тексеруде;
- ұйымдармен келісім-шарт арқылы медициналық көмек көрсету, оның ішінде ерікті сақтандыру.

Астана қаласы әкімдігінің "ЖИТС-тың алдын алу және оған қарсы күрес орталығы"
МКҚК бойынша ақылы негізде медициналық қызмет көрсетуге
2015 жылға  арналған баға прейскуранты  
2016 жылдың бірінші жартысында 2015 жылдың прейскуранты жарамды 
 

Қызметтердің атауы 

Орындалу мерзімі                  (күндер)

Бағасы  тенгемен

р/с

1

АИТВ инфекциясын зертханалық диагностикалау (скрининг)

1.1

АИТВ1,2-ге АТ ИФА әдісімен қанды зерттеу 

       1 күн

                  980

2

 "В","С" вирустық гепатиттерін зертханалық диагностикалау  (скрининг)

2.1

 " В "гепатитін жоғары қарсы гендерге  ИФА әдісімен қанды зерттеу (НВsAg )

         1 күн

                     765

2.2

 С" гепатитіне (anti-HCV) қарсы денелерді   ИФА әдісімен қанды зерттеу 

           1 күн

                  1190

3

"В" вирустық  гепатитін толық  диагностикалау 

3.1

"B" вирустық гепатитін (a-HВcor IgМ) өзекті қарсы генге М санатындағы қарсы денеге  ИФА әдісімен қанды зерттеу 

         1 күн

                  845

3.2

"В" вирустық гепатитін өзекті қарсы генге суммарлық қарсы денеге (а-НВсог total) ИФА әдісімен қанды зерттеу 

           1 күн 

                 845

3.3

 В (HBeAg) вирустық гепатитін НBе -қарсы генге  ИФА әдісімен қанды зерттеу 

           1 күн

                885

3.4

 В вирустық гепатитін (a-Hbe lgG)НВе қарсы денеге  ИФА әдісімен қанды зерттеу 

            1 күн

               875

3.5

 В (a-HBs) вирустық гепатитін НВsAg қарсы денеге  ИФА әдісімен қанды зерттеу 

          1 күн

                 875

3.6

"D"вирустық гепатитін (a-HDV total)қарсы денеге  ИФА әдісімен қанды зерттеу 

             1 күн

               875

4

Сифилисті зертханалық диагностикалау 

4.1

 ИФА әдісімен сифилиске суммарлық қарсы денелерді анықтау  

          1 күн

                 955

5

Қанды биохимиялық зерттеу

5.1

 Қандағы Лактатдегидрогиназаның   (ЛДГ) белсендігін анықтау

          1 күн

                545

5.2

Биологиялық сұйықтықтағы Глюкозаның (қан қанты) қоюлығын анықтау

          1 күн

                535

5.3

Қандағы жалпы ақуыздың қоюлығын анықтау 

            1 күн

               510

5.4

Биологиялық сұйықтықтағы несепнәрдің қоюлығын анықтау 

           1 күн

               535

5.5

Қандағы жалпы Холестериннің қоюлығын анықтау 

          1 күн

               535

5.6

 Қандағы (y -ГГТП) Гаммаглутамилтранспептидазаның белсенділігін анықтау 

            1 күн

              565

5.7

Қандағы сілтілі фосфатазаның белсенділігін анықтау 

           1 күн

               525

5.8

Қандағы және зәрдегі креатининнің қоюлығын анықтау  

             1 күн

               510

5.9

Аланинаминотрансфераза (АЛТ)

            1 күн

              545

5.10

Аспартатаминотрансфераза (АСТ)

             1 күн

             545

5.11

Билирубин 

             1 күн      

              535

5.12

Жалпы билирубин 

           1 күн

               510

6

Автоматты анализаторда жалпы  талдаулар 

6.1.

Жалпы қан талдауы  (6  параметр бойынша: гемоглобин, эритроциттер, лейкоцитарлы формула, түрлі-түсті көрсеткіш, эритроциттердің тұну жылдамдығы, тромбоциттер)

              1 күн

                 605

6.2.

Несепнәрдің жалдпы талдауы 

 

                340

6.3.

Тазалық дәрежесіне жағынды алу (қынаптан қырынды алу)

           1 күн

                 505

6.4.

 Несеп жолдарын микроскопиялық зерттеу

            1 күн

                 505

7

АИТВ-ны емдеу тиімділігінің зертханалық көрсеткіштері 

7.1

Шын мәніндегі уақыт тәртібінде ПЦР әдісімен плазмадағы АИТВ 1 вирусы көшірмелерінің санын анықтау (вирустық жүктілік)

          1 күн

              27630

7.2

Цитометрия әдісімен плазмадағы Т-лимфоциттердің  СД4 жасушаларын анықтау 

          2 күн

             6150

8.

Қан алу 

         қызмет

            540

9.

Резидент еместерге психо-әлеуметтік консультация өткізу  (10 мин)

      15 мин

              510

10.

Оқыту семинарлары

   

10.1

2015 жылға арналған жоғары және орта кәсіби білімі бар қызметкерлер үшін АИТВ/ЖИТС-пен күресу әлеуетін арттыру мақсатында  медициналық қоғамды оқыту және көмектесу  (3 күндік, 12 сағат)

        қызмет

            20 000